Arkiv

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Papirmølla over bord

Et nettbasert rapporteringssystem gir tidsbesparelser i travle havneområder.

Sitt godt!

Behandlingen av trykksår koster samfunnet store summer årlig. Nye metoder og standarder gir nå bedre informasjon til brukere av hjelpemidler.

Vått men varmt

Bedre komfort gir bedre sikkerhet og økt produktivitet. Det er filosofien bak et helt nytt bekledningskonsept for ekstreme arbeidsforhold.

Teletrivsel

Trass i høyt støynivå, stress, stor gjennomtrekk og provisjonslønn, er ansatte ved såkalte «callcenter» fornøyd med jobben.

Gemini.no logo

Bleier i byen

Nå ønskes barnefamiliene velkommen til Trondheims mest urbane boligstrøk, Nedre Elvehavn.

TEMA: Kvotene kommer

Verden forbereder seg på kvotehandel fra 2008 for å få ned utslippet av klimagasser. Her hjemme tjuvstarter vi med utslippskvoter i 2005 – til protester fra industrien. Vil tusener av arbeidsplasser forsvinne? Eller vil dette gi Norge en sjanse til å utvikle en levedyktig, grønn industri?

Mens vi venter på virkeligheten

For tiden er det stille i partikkelakseleratoren ved CERN.
Fysikerne sitter på kontorene sine. De regner på teorier og funderer på hvilke av naturens ørsmå krumspring som vil åpenbare seg når den nye og mye kraftigere akseleratoren står klar i 2007.

Havets grøde

Den kornete, nesten gjennomsiktige massen er næringsrik sjømat god som noen. Kanskje kan planktonet raudåte løse oppdrettsnæringas store utfordring?

Miljøhjelp til Vietnam

Farlig avfall ender i folks drikkevann i Vietnams hovedstad. Nå er en nordmann satt på saken.

Å beholde gode hoder

For Norge er det kritisk at våre utdanningsinstitusjoner er internasjonalt […]

Gemini.no logo

Etterklang

I denne spalten bringer vi noen kommentarer, rettelser og oppfølginger […]

Gemini.no logo

Georadar ser gjennom jorda

Forskere ved NTNU har utviklet en radar som ser gjennom jorda og lager tredimensjonale bilder av gjenstander og strukturer under bakken.

Gemini.no logo

Positive tanker hjelper mot smerter

Å styre tankene inn på bølgeskvulp, blomster og solskinn hjelper pasienter med fibromyalgi mer enn medisiner, viser et forsøk gjort ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Gemini.no logo

Nytt verktøy for korstemmer og legetimer

Mange forskere bruker video og lydopptak i sitt forskningsarbeid. Mye tid går med til å høre og se igjennom materialet for å analysere ulike fenomener, men nå kommer et verktøy som kan hjelpe dem.

Gemini.no logo

Doktor i djevelskap

Er djevelen, Saddam Hussein og muslimske terrorister tre sider av samme sak?

Magesyre beskytter mot kugalskap

Normal magesaft gir en viss beskyttelse mot prionsykdommer som kugalskap og skrapesyke. Nedsatt syrenivå betyr også nedsatt motstandsevne mot smitten.

Ferdigmalt på to sekunder

Når millioner av miniatyrfigurer skal dekoreres med en nøyaktighet på 0,1 mm, holder det ikke med netthendte kinesere.

Hyssssjjjjj…

På oppdrag for Statens Forurensingstilsyn (SFT) registrerer nå SINTEF-forskere 15 […]

Gemini.no logo

Forlenget levetid for Statfjord-feltet

Dersom Statoil tar opp gassen fra Statfjord-feltet, kan plattformene på feltet synke med inntil halvannen meter. Derfor tester man nå ut hvor store bølger plattformene tåler.

Gemini.no logo

Siler flystøy

Å måle en bestemt type støy er ikke enkelt. Det sniker seg inn både hundebjeff og traktordur.