Board room

Frihet, likhet og ansvar?

Tynset kommune har sagt ja til å delta i forskningsprosjektet «Likhetsverdier, lokal tilpassing og ansvarsfordeling». Det er SINTEF Teknologi og samfunn, Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Telemarksforskning som gjennomfører prosjektet på vegne av Kommunenes sentralforbund (KS).

Prosjektet vil utforske hvordan forholdet mellom lokaldemokratisk frihet, likhet og ansvar oppleves i norske kommuner. Datainnsamlingen skal skje ved gjennomføring av gruppeintervjuer hvor det blir gjort film- og lydopptak.

Det gjennomføres tre gruppeintervjuer i Tynset. Ett med politikere, ett med fagfolk innen helse, omsorg og skole og ett med representanter for frivillige organisasjoner og brukerrepresentanter.