Om Gemini

Gemini.no inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora.

Gemini.no inneholder også alle artikler fra papirmagasinet Gemini i årene mellom 2003 og 2012.

Gemini.no: ISSN 0805-6285