Sjøen

Farlig havbruk

Havbruk er en skadeutsatt næring. Bare bergverk og sjarkfiske har flere skader og dødsfall. I havbruksnæringa er fiskens sikkerhet viktigere enn menneskets, mener tre forskere ved NTNU Samfunnsforskning. På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har de besøkt både oppdrettsanlegg, ventemerder, brønn- og fôrbåter og dykkeselskap.

De konkluderer med at sikkerheten ser ut til å være overlatt til den enkelte, og at få bedrifter bruker mye ressurser på dette området. Forskerne understreker at en helhetlig forståelse av arbeidssituasjonen (arbeidstid, utstyr, kommunikasjon, kompetanse, organisering) er nødvendig for et godt sikkerhetsarbeid. Gode rutiner for medvirkning og kunnskapsoverføring er viktige virkemidler for å øke sikkerheten.