Pleiere åpner for robothjelp

Ansatte i norsk pleie- og omsorgssektor ønsker sensor- og robotteknologi velkommen i boliger for eldre og sykehjem, fordi det vil frigjøre tid som personalet kan bruke på sosial kontakt med klientene. De tror også det vil gjøre det mulig for eldre å bo lenger hjemme. Dette går fram av en intervjuundersøkelse SINTEF har gjort for kommunenes interesseorganisasjon KS. Intervjuene er gjort blant ulike grupper pleie- og omsorgspersonell i kommunene Porsanger, Kongsberg og Trondheim.

Oppgaver som i dag innebærer personlig kontakt, ønsker personalet vel å merke fremdeles å utføre selv. Men rutinearbeid knyttet til gjenstander, som for eksempel håndtering av skittentøy, ser de gjerne at en robot kan ta hånd om. Det opplyser forsker Kristine Holbø ved SINTEF Teknologi, som samtidig advarer politikerne mot å bruke rapporten som et endelig klarsignal for et «teknologislipp» i pleie- og omsorgssektoren.