NYE BØKER: Ny kunnskap om gammel fele

Bjørn Aksdal: Hardingfela – felemakere og instrumentets utvikling

Tapir Akademisk forlag

 

Her møter vi felemakerne i Hardanger på 1700-tallet, som skapte den norske varianten av fiolin: hardingfela. Sentralt står også utviklingen av den moderne, fullvoksne hardingfela i Telemark på 1800-tallet. Boka presenterer eldre feler og felemakere i en rekke norske bygder, og vi får for første gang en grundig gjennomgang av den rike og varierte hardingfeledekoren.

Forfatteren bygger på resultatene av det omfattende innsamlings- og registreringsarbeidet i Hardingfeleprosjektet. Boka inneholder ny kunnskap om felas historie og utvikling fram til ca. 1900. Vi får også kjennskap til de personene som har bidratt sterkest til denne utviklingen.

Forfatteren er førsteamanuensis og fagansvarlig for musikk ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim, og ledet Hardingfeleprosjektet på 1990-tallet.