Trafikk

Hva går bompengene til?

Hele 71 prosent av oss vet ikke hva inntektene fra bompengeringen brukes til. Det viser en ny undersøkelse gjort av SINTEF i samarbeid med Statens vegvesen. Undersøkelsen ble gjort i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Time, Gjesdal, Klepp og Hå, og sju av ti som svarte på spørsmålene, mente at det blir gitt altfor lite informasjon om de ulike prosjektene som finansieres, eller skal finansieres, med bompenger.

Et eksempel var Nord-Jæren-pakken – som er en oversikt over hvilke veiprosjekt som skal finansieres gjennom bompengene – bare kjent av 17 prosent av de som svarte. 47 prosent av de som svarte i undersøkelsen, sa at de var meget eller nokså negative til bompengeringen. Det er først og fremst prisen, og det å bli pådyttet en ny avgift, som gjør at folk er negative. Bare 17 prosent er meget eller nokså positive til ordningen, mens 32 prosent ikke hadde gjort seg opp en mening.