Selger opplevelser

Én av ti trønderske bedrifter lever av å selge opplevelser i en eller annen form. Det viser en undersøkelse som ble gjort av forskere ved NTNU, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag forskning og utvikling.

Næringen består for det meste av små bedrifter. Her finner vi hele restaurant- og reiselivsbransjen. Her finner vi også leverandører av konkrete produkter som filmer og dataspill så vel som leverandører av kultur- og naturopplevelser, formgiving, arkitektur, reklame og underholdning.

Kultur- og opplevelsesbedriftenes relative andel av alle trønderske bedrifter har økt betraktelig de siste årene. 80 prosent av dem som svarte på undersøkelsen, mener at denne næringen kommer til å være svært viktig i deres kommune i årene framover. Natur, turisme og festivaler nevnes av de fleste som viktige områder.