Ingen kan sykkelreglene

«Alle» sykler på fotgjengerfeltene i dag. Men det er syklistene og ikke bilistene som har vikeplikt. Det omvendte gjelder bare om syklisten går av sykkelen og triller den over fotgjengerfeltet.

Det slår forsker Dag Bertelsen på SINTEF Teknologi og samfunn fast. Han er en av forfatterne bak en utredning fra 2006 om vikepliktsregler for syklister.

Den gang konstaterte SINTEF at både folk flest og eksperter hadde liten kunnskap om reglene. Hvem som skulle vike, ble heller avgjort med stilltiende forhandlinger enn på grunnlag av regelverket. Det har dessverre ikke blitt noe bedre i dag.

En «syklist» er noen ganger gående og andre ganger definert som «kjørende». Det er forvirrende i et regelverk. Dessuten er det et problem med måten gang- og sykkelveier merkes på. Det er vanskelig å se forskjell mellom et kryss og for eksempel en avkjørsel til en industrieiendom.