Jernbanesatsing – men bare i utlandet

Senter for jernbanesertifisering ved SINTEF er utpekt som teknisk kontrollorgan og skal blant annet påse at alle følger det nye systemet for trafikkstyring fra EU som kalles ERTMS – The European Railway Traffic Management System. Det skal knytte sammen alle de ulike, nasjonale trafikkstyringssystemene, så tog som krysser landgrensene, kan forholde seg til ett system.

– Det vi opplever, sier Thor Myklebust på SINTEF, – er at mange land bygger ut og moderniserer jernbanenettet sitt. Samtidig skifter de ut teknologi og programvare så de oppfyller den nye standarden. Kina investerer enormt i jernbane, men også et lite land som Libya satser nå. I Norge er det roligere. Her har dagens sikringsanlegg en høy alder og er basert på gammel teknologi. Jernbaneverket har stort behov for utskifting av anlegg de kommende årene.