Skrivebok

Et skrivende folk

Den 21. august åpnet det nasjonale senteret for skriveopplæring og skriveforskning i Trondheim. Senterets mål er å stimulere og styrke skrivelyst og -kompetanse hos både barn og voksne.

Det skal blant mye annet lede arbeidet med å utvikle arbeidsmåter, læringsstrategier og vurderingsformer for å forbedre skriveopplæringen i skoleverket. Høgskolen i Sør-Trøndelag er vertsinstitusjon for det nye senteret, som skal drives i tett samarbeid med NTNU.