Spor i jord

En rekke krigsfanger ble i årene 1942–1944 henrettet av den tyske okkupasjonsmakten i skogen utenfor Falstad fangeleir i Levanger. Etter krigen ble disse ble gravd opp igjen (bildet), og fram til nå har man trodd at det samlede antall henrettede var 220.

Men trolig ligger det enda flere i umerkede graver rundt i skogen. Området skjuler også spor etter bygninger og installasjoner.

Geofysikere, geologer og arkeologer ved NTNU bidrar i letingen etter alt dette – både som ledd i krigsminneprosjektet Painful Heritage og som ledd i et storstilt utviklingsprogram for nye og avanserte lete- og utgravningsteknikker.