Diagnose med mobil

To medisinere ved St. Olavs Hospital/NTNU slår fast at et mobilkamera kan være et nyttig hjelpemiddel i diagnostisering.

I en artikkel i British Medical Journey forteller Oddgeir Holmen og Bjørn Backe om en ung, gravid kvinne som klaget over sterke smerter i brystvortene når hun ble kald. Smertene varte i inntil et kvarter, og vortene skiftet farge flere ganger under forløpet. Kvinnen hadde fotografert utviklingen med sitt eget mobilkamera. På bakgrunn av bildene stilte legene riktig diagnose, og kvinnen ble behandlet for Raynauds fenomen med godt resultat.