Krafttak for villaksen

Såkalt effektkraft innebærer høyere el-produksjon over korte perioder. Det er imidlertid ingen som vet hvordan effektkjøring i vassdrag påvirker laksebestanden over tid. Dette vil SINTEFs og NTNUs Senter for miljødesign og fornybar energi gjøre noe med.

Forskerne vil se nærmere på forholdet mellom Trondheim Energis effektregulering og laksens forhold i Nidelva. De vil merke fisk og slik følge utviklingen i bestanden over tid. Målet er å finne tiltak som gjør at kraftproduksjon og fisk kan leve side om side.