Dataverktøy for byggenæringen

Ny bedrift: Catenda AS er dannet av fem tidligere SINTEF-forskere og har sin gamle arbeidsgiver som deleier. Det lille fagmiljøet som har holdt til i SINTEF Byggforsk, har over 20 års samlet erfaring på buildingSMART og BIM, (digitalisert informasjon).

Målsetningen er å utvikle dataverktøy som kan gjøre byggenæringen bedre i alle faser av byggeprosessen. Catenda AS vil ha et nært samarbeid med SINTEF Byggforsk for å sikre at forskningsinstituttet får en utvikling som tar vare på framtidige behov i næringen. Bruk av åpne internasjonale standarder og ny teknologi kan bidra vesentlig til en bærekraftig utvikling av norsk byggenæring.

Catenda AS og SINTEF Byggforsk har inngått en avtale om å utvikle applikasjoner for buildingSMART-baserte bygningsinformasjonsmodeller. Tjenestene vil komme hele byggenæringen til gode, både gjennom utvikling og salg av produktene – men også gjennom at de taes i bruk ved SINTEF Byggforsk. De første produktene er klare høsten 2009.