Lærer om psykisk helse

Ungdom som lærer mer om psykisk helse, blir mindre fordomsfulle enn andre elever. I tillegg blir de åpnere om sine egne følelser og problemer og søker også oftere hjelp for sine psykiske vansker, sammenlignet med dem som ikke har deltatt i programmet. Det viser en effektevaluering av tre opplæringsprogram om psykisk helse for elever og lærere i videregående skole, som er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn på oppdrag fra Helsedirektoratet.

I dag har 200 000 barn og unge, eller rundt 15-20 prosent, psykiske plager. De mest utbredte plagene er angst og depresjon, ifølge Folkehelseinstituttet. Et av hovedmålene med programmene har vært å lære ungdom å ivareta sin egen psykiske helse, hvordan de kan være til støtte for hverandre og hvor de kan søke hjelp.