Mann med høreapparat

Døve vurderer egen helse

Foto: MorgueFile

Foto: MorgueFile

Marit Kvam og Mitch Loeb på SINTEF har med utgangspunkt i en stor undersøkelse blant døve i Norge sett på skadelige påvirkninger i barndommen. De fant tre faktorer som hver for seg samsvarte med hvordan den døve vurderte egen psykisk/mental helse: Å være utsatt for mobbing, å ha foreldre som hadde benyttet fysisk avstraffelse, og å være utsatt for seksuelle overgrep.

Hadde det døve barnet vært utsatt for én av disse tre faktorene, var risikoen for egenvurdert negativ psykisk/mental helse dobbelt så høy som for barn uten slike opplevelser.

Om barnet hadde opplevd to av faktorene, var risikoen fem ganger større. Med alle de tre uheldige faktorene var risikoen for negativ mental/psykisk helse 17 ganger høyere.