Dokumenterer levekår i sør

Det har lenge manglet tall for funksjonshemmedes levekår i store deler av den tredje verden, selv om det har stått på agendaen til både FN og de respektive nasjonale myndighetene. Nå har de frivillige organisasjonene i Afrika fått dokumentasjon å bruke overfor myndighetene i sin interessekamp på vegne av de funksjonshemmede.

Sammen med ulike afrikanske universiteter og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Norge har SINTEF det siste tiåret kartlagt de funksjonshemmedes levekår i seks land i det sørlige Afrika.

SINTEF har signert en intensjonsavtale med Stellenbosch University, kjent som ett av de fire beste universitetene i Sør-Afrika når det gjelder forskning. De to partnerne er alt i gang med å kartlegge levekårene for funksjonshemmede i flere land i det sørlige Afrika.

Ambisjonen er å gjennomføre slike studier i ti land her, og å utvide samarbeidet også til andre fagområder.