MINIPORTRETTET

Hva forsker du på nå?

– Jeg prøver å finne ut hvorvidt det er overakkumulasjon av finanskapital i forhold til profittmulighetene, eller overakkumulasjon av produktiv kapital, som fører til økonomiske kriser. Dessuten undersøker jeg vekselvirkningen mellom finanskapital og produktiv kapital i kriseutviklingen.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

– En studie av drivkrefter bak strukturendringene i verdensøkonomien etter 1945, med spesiell vekt på følger av den kinesiske kapitalismens frammarsj de siste tjue årene.

«Hvorfor er mange økonomer så lite kritiske til modellene de bruker?»

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

– Hvorfor spesielt mange økonomer ved universitetene er så lite kritiske til modellene de bruker.

Din siste aha-opplevelse?

– Den aller siste har i alle fall veldig lite med økonomi å gjøre: Jeg oppdaget nettopp at det spanske språket har minst tre ord for «å oppnå».