Sjøen

Små vannverk – høye krav

Det er høyere risiko for å bli smittet av farlige bakterier som Giardia og E. coli ved et lite vannverk, frykter vannforsker Jon Røstum ved SINTEF Byggforsk, Vann og miljø.

Dette kommer av at det er vanskeligere for små vannverk å oppfylle kravene til rent, godt vann. Små vannverk har flere utfordringer. De har ikke den samme kompetansen, ofte ikke den samme behandlingen og mindre ressurser. Det er enklere å tenke sikkerhet for store vannverk som i Oslo og Bergen.

De små vannverkene er gjerne basert på et lite grendalag, og kanskje er det en tilfeldig nabo som har fått jobben dette året. Problemet er at den tilfeldige naboen og vannverkssjefen i Bergen eller Trondheim skal oppfylle de samme kravene.