Sjøen

Flytende naturgass for skipsfart

Nye strenge krav fra Den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) rundt NOX og SOX vil få innvirkning på kvaliteten på brennolje og aktivitet på fartøyer i utslippsregulerte områder. Siden naturgass står for vesentlig lavere utslipp av både CO2, SOX, NOX og småpartikler, vil LNG (Liquefied Natural Gas) være en attraktiv måte å redusere utslippene på.

MARINTEK har lang erfaring i å utvikle gassmotorer og systemer for småskala distribusjon av naturgass, og er nå involvert i konseptutvikling av RoRo-lastefartøy og kystfrakteskip.

Konseptet vil bli satt ut i livet i 2011 av shippingselskapet SeaCargo som får to fartøy. Begge med rene gassmotorer som vil møte de nye strengeste IMO-kravene for utslipp fra skip.

Hovedutfordringene for LNG drift vil bli kostnadsnivå sammenlignet med tradisjonell diesel/ tungoljedrift, og å finne tilstrekkelig med lagringsplass om bord.