ung person på laptop

Først på iTunes

Som de første nordiske universiteter har NTNU og Universitetet i Stavanger lansert hvert sitt område på iTunes U med videofilmede forelesninger og foredrag til gratis nedlasting. Videoene kan lastes ned og ses på iPod-spillere med videofunksjon, iPhone, Mac og pc.

Hensikten er å drive folkeopplysning og forskningsformidling. Etter hvert er planen at kanalen også skal kunne brukes som støtte for regulær undervisning.