Nasjonal database for byggkvalitet

SINTEF Byggforsk vil gjøre norsk byggenæring klok av skade. Prosjektet Klok av skade! – Nasjonal database for byggkvalitet er en del av Byggekostnadsprogrammet (se www.byggekostnader.no) og har som hovedmål å etablere et system for kontinuerlig overvåkning av byggkvalitet i Norge.

Forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk mener det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader i Norge. En av byggenæringens hovedutfordringer er å ta i bruk eksisterende kunnskap. Kommunikasjon og kunnskapsutveksling er sentrale stikkord for å oppnå en effektiv og god byggeprosess.