NYE BØKER: Menneskesyn og medisinsk praksis

Thomas Dahl: Medisinens sjel.

Historiske konstruksjoner av mennesket.

Universitetsforlaget

 

Thomas Dahl er forskningssjef ved SINTEF Teknologi og samfunn i Trondheim. Med denne boka ønsker han å reise en debatt om dagens medisinske praksis og dagens produksjon av kunnskap om mennesket.

Dahl får fram hvordan synet på menneskets plass og rolle i universet i de forskjellige historiske epokene har påvirket sykdomsbehandlingen i de respektive periodene. Å oppfatte mennesket som ren materie, et åndelig vesen eller som et selvstendig individ med egen tankekraft og sjelsliv som responderer på ytre impulser, har ført til at behandlingsmetodene har blitt forskjellige.

Forfatteren mener at vi gjennom en erkjennelse av at mennesket er en historisk konstruksjon, kan åpne for ny kunnskap og at det finnes «andre bilder av mennesket» enn det dagens moderne medisin opererer med.