lys

Jakter på godt lys

Personer med synshemninger har oftest helt andre krav til både dagslys og kunstig belysning enn normaltseende. Og synshemning kan være så mangt; derfor er det ikke sikkert at det som fungerer best for en albino, er like bra for en med dårlig kontrastfølsomhet.

Arkitektmiljøet ved NTNU har i samarbeid med Tambartun kompetansesenter for synshemmede gjort en studie av dagslyspreferanser for ulike grupper.

I et laboratorium ble det innredet fire rom i full størrelse, utstyrt med ulike vindusflater og varierende gardinløsninger. Deltakere med tre ulike former for synshemning, pluss normaltseende, ble bedt om å vurdere hvilke rom/belysninger som ble oppfattet som mest behagelige, og hvilke som egnet seg best for ulike aktiviteter. Resultatene fra studien vil være nyttige i arbeidet med rehabilitering av synshemmede.