Raskere og grønnere flytrafikk

Sammen med SINTEF IKT etablerer nå industriselskaper fra Irland, Sverige og Norge en allianse som skal bidra til å gi flytrafikken raskere og grønnere traseer over Europa.

Sammen med selskapene Northrop Grumman Park Air Systems fra Norge, Saab fra Sverige og Airtel ATN fra Irland, inngår SINTEF i det nyetablerte firmaet Natmig AS (North European ATM Industry Group).

I fellesskap skal alliansepartnerne delta i et kappløp som handler om å forske fram ny teknologi for avvikling av flytrafikk; intelligente informasjonssystemer som bokstavelig talt skal lede luftfarten inn på nye veier i Europas tettpakkede luftrom.