Bygdeliv mot depresjon

Er du gammel og syk, har du mindre risiko for å utvikle depresjon dersom du bor på bygda. Det viser en NTNU-undersøkelse som er gjort på 500 pasienter mellom 65 og 101 år, som var innlagt på et bygdesykehus. Bare ti prosent av pasientene var deprimerte.

Dette er lavt i forhold til tall fra studier gjort i tettbygde strøk. Studien sammenliknet risikoen for depresjon i ulike aldersklasser og konkluderte med tydelige kjønnsforskjeller: For menn tredobles risikoen når de passerer 80 år, mens de eldste kvinnene sliter minst.

Førsteamanuensis Anne-Sofie Helvik tror dette kan skyldes en slags bygdekultur: Kjønnsskillene på bygda ofte er tydeligere enn i urbane strøk, med flere hjemmearbeidende kvinner. Dette kan medføre at kvinnenes livssituasjon endrer seg mindre dramatisk enn mennenes når de blir eldre.