Standard

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Sjekk av inneklima – i rommet

Hvordan overvåke innemiljøet i en romstasjon? I jakten på gode svar har NASA avholdt et “VM i gassmåling”. Der gikk en norsk-tysk løsning til topps.

Gemini.no logo

Mais under press

Hvite rundballer fylt med gress, er et kjent syn på jordene. Men rundballer kan også lagre finkuttede maisplanter.

Gemini.no logo

Huseierne får svi

Dagens husbyggere påføres store merutgifter, uten å få annet tilbake enn falsk trygghet. Det skyldes Plan- og bygningsloven av 1997.

Gemini.no logo

Norges første satellitt

Nå kommer en ny type satellitter – veldig små og kubisk formet. Dermed blir det også mulig å få bygget den første norske satellitt, og det skal gjøres av studenter.

Gemini.no logo

Trønderhistorie i tre bind

Historien om trønderne og deres landsdel får plass i et nytt bokverk som skal være ferdig senest våren 2005.

Filosofer klatrer ikke – nødvendigvis

Han har drøftet fredspolitikk med Albert Einstein og diskutert filosofi med Dalai Lama. Sigmund Kvaløy Setreng er en intellektuell, men har aldri brydd seg om å skrive de riktige akademiske bøkene.

På en måte …

Statsministeren sier det, Valgjerd Svarstad Haugland sier det, Myggen Mykland også, og mange av mine venner og kolleger. “På en måte”, sier de, midt i setninger eller på slutten, frikoblet fra synlig mål og mening.

Bedre pustehjelp til nyfødte

To prosent av alle nyfødte trenger hjelp til å puste. Men faren for overbelastning av de små lungene er stor. Et nytt norsk apparat reduserer risikoen.

Fotograferes før slakt

Når vann og fisk suges opp fra mærene før levering, er vekt og antall vanskelig å beregne. Men nå er “fisketelleren” utviklet.

Statnett sparer millioner

800 millioner kroner var prisen for å utbedre fundamentene til Statnetts høyspentmaster. Forskning sparer nå selskapet for mesteparten av pengene.

Forskning er livsviktig

På 60-tallet ga små endringer på vei og veibane raske sikkerhetsgevinster. I dag er trafikkbildet komplekst. Det finnes ingen åpenbare virkemidler, og lettvinte løsninger gir ikke lenger uttelling. Da må det forskning til.

Gemini.no logo

Ny sandmiks holder bilen på veien

Ved å blande inn 30 prosent kokende vann har forskerne kommet fram til en miks som gir bedre friksjon og holder sanda på plass på glatt vei, selv etter 5 dager.

Gemini.no logo

Filmvold under lupen

Filmanmeldere legger ofte vekt på å skrive underholdende og populært, og bruker ofte magefølelsen istedenfor faglige begrunnelser i sine anmeldelser.

Sender plantekuvøse til himmels

Et avansert plantedyrkingskammer for bruk i rommet er utviklet i Trondheim. NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA tar nå “plantekuvøsen” i bruk.

Seien best som robotfisk

Seien er lettest å dressere. Dette er konklusjonen til professor Jens G. Balchen som har eksperimentert med styring av fisk i mange år.