Frigjør skaperkraften

NHO har nylig avholdt sin årskonferanse med “Frigjør skaperkraften” som tema. Her inviteres myndigheter, bedrifter og organisasjoner til å bli med på et felles løft. Jeg tror dette er et viktig initiativ. Vår framtidige velferdsutvikling er avhengig av at vi lykkes med denne utfordringen. Enten vi liker det eller ikke, lande-grensene spiller stadig mindre rolle for flyten av varer og tjenester. Det beste vi kan gjøre, er å sørge for at vi er internasjonalt konkurransedyktige. Da er det viktig at vi løfter i flokk, på tvers av bransjer, offentlig/privat og landets regioner. Vi har dessverre en tendens til å dyrke kretsmesterskap og feire seirer over nabogrenda i lokaliseringskamper, framfor å fokusere på hva landet er tjent med, nemlig å legge til rette for internasjonal konkurransekraft.

Teknologi og kunnskap blir helt avgjørende for konkurransekraften både innen offentlig og privat sektor. Fordi vi er en liten nasjon, er det kritisk at vi dyrker sterke, nasjonale nettverk innen forsk-nings- og undervisningssektoren. Vi “må” ikke etablere parallelle selvstendige institusjoner i hver grend, men bygge komplementære miljøer som samarbeider og hjelper hverandre til å bli internasjonalt konkurransedyktige. Med dagens informasjonsteknologi er det mulig å opptre samlet som en enhet, til tross for at miljøene sitter spredt geografisk. Regioner, bygder og byer i dette landet har ulike fortrinn. La oss dyrke dem og sørge for nasjonale samspill som gir internasjonal konkurransekraft.

Morten LoktuAdm. direktør SINTEF

Morten Loktu
Adm. direktør SINTEF