Lader med luft

Denne brenselcella går på verdens reneste gassblanding – LUFT!

Av Christina B. Winge

Den ferske oppfinnelsen som kommer fra SINTEF, skaper håp om en litt bedre verden: Brenselcella kan nemlig erstatte batteriet, fordi den produserer sin egen energi på både billig og miljøvennlig vis. Det betyr at den kan erstatte tradisjonelle batterisystemer. Det høres nesten utrolig ut – men brenselcella genererer faktisk energi ved hjelp av luft!

Forsker Trygve Burchardt har kon-struert den spesielle innretningen ved å kombinere to fagfelt, materialteknologi og energiforskning, på utradisjonelt vis. Og oppfinneren er ikke i tvil: Denne brenselcella gir fem ganger så mye strøm til mobilen som dagens batterier. Det viser hans laboratoriemålinger.

Ingen sinke

Når sink og oksygen reagerer med hverandre, korroderer metallet. Det er energien i denne prosessen som forskerne nå klarer å fange opp.

Slik forklarer Burchardt teknologien: Brenselcella består av to gitterliknende plater (luftelektroder) med en sinkplate imellom. Luftelektrodene suger til seg oksygen, som trenger inn i den porøse strukturen. Der reagerer oksygenet og danner den positive polen på brenselcelle-batteriet. På den motsatte polen vil sinkplata begynne å korrodere. Under denne elektrokjemiske prosessen frigis det energi fra metallet. Forskerne kan hente ut denne energien ved å koble de to polene i en elektrisk krets. Når sinkplata er tom for energi, det vil si når den er fullstendig korrodert til sinkoksid, kan prosessen reverseres enkelt og greit ved å snu polene!

Nå skal oppfinnelsen kommersialiseres av Sinvent, SINTEFs eget «bedriftsveksthus».

– Det hele høres unektelig enkelt ut. Hvorfor har ingen kommet med en slik løsning før?

– Prinsippet har vært kjent lenge, men luftelektrodene har ikke fungert godt nok før nå. I tillegg har vi ved SINTEF løst de største utfordringene for dette systemet i forhold til pris og levetid.

Det er forsket mye på brencelcelleteknolgi, men hovedsakelig med tanke på bilbransjen. Fordi en bil går på billig energi som bensin og diesel, er det vanskelig å lage en brencelcelle-teknologi som er konkurransedyktig på pris.

SINTEF-forskerne valgte i stedet å satse på en innretning der forbrukerne er villig til å betale mye for energien – nemlig bærbart elektronisk utstyr som for eksempel mobiltelefoner.

Burchardt tilføyer at det er flere som jobber med tilsvarende ideer:

I USA kjenner vi til tre – fire miljøer som jobber med liknende systemer, og i Europa to. Flere av disse har vist stor interesse for vårt arbeid, nettopp fordi vi kombinerer forskningsmiljøene ved materialteknologi innenfor korrosjon med hydrogenteknologi. Vi mener at vi er i toppsjiktet innenfor slik forskning, sier han ubeskjedent.

– Hva vil et slikt «brenselcelle-batteri» koste?

– Vi tror at denne løsninga vil bli billigere enn dagens høykvalitets mobilbatteri. Etter hvert vil de nok bli enda

billigere. Vi er fremdeles i tvil om det lønner seg å satse på reversering av prosessen, eller om det rett og slett blir billigere å sette inn en ny brencelcelle, sier oppfinneren, som også har laget et alternativt el-bilbatteri ved hjelp av samme prinsipp.

I 2005 blir dagens el-bilbatteri forbudt (Ni/Cd-batterier) fordi de inneholder store mengder miljøskadelig kadmium.

-Vår variant er garantert forurensingsfri og inneholder ingen miljøskadelige kjemikalier. Alle komponentene lar seg også resirkulere. Til tross for at vi har flere industripartnere på laget, mangler vi den siste finansieringsbiten, sier Trygve og sender med dette en hilsen til Forskningsrådet.