Gjør butikk på Cyberlab

Laboratorier kan fjernstyres fra hvilket som helst sted i verden – bare ved hjelp av en internettforbindelse.

Av Tor Harald Monsen

Forskere ved NTNU har utviklet en forretningsidé bygget på slik teknologi. Ideen vokste ut fra behovet for en enklere og billigere måte å gjennomføre dyre laboratorieforsøk på, forteller daglig leder av Cyberlab, Tor Ivar Eikaas.

Fysiske laboratorier er dyre og kompliserte å holde, og mange læresteder har trappet ned på laboratorietiden for studentene.

Cyberlab-ideen kan bøte på dette problemet ved å la for eksempel roboter blir styrt fra hvilket som helst universitet i verden gjennom internett. Her blir følelsen av nærhet forsterket gjennom lyd og video i reell tid.

Cyberlab bruker flere typer testlaboratorier ved NTNU, men selskapet har også tilknyttet seg laboratorier i andre land.

Eikaas forteller at Cyberlab også samarbeider med pedagogiske faginstitusjoner. Det tas nemlig sikte på å utvide kundegruppen ned til videregående skoletrinn.

– Det kan virke godt pedagogisk at ungdommer får bruke det samme labutstyret som professoren på universitetet, sier Eikaas, som håper at dette kan være på å motvirke den synkende interessen for realfag i skolen.