Endelig fasong på tekstilene

Veimyndighetene i Norge, Sverige og Finland har samlet seg om det felles klassifiseringssystemet “NorGeoSpec”, som beskriver krav og testmetoder for geotekstiler.

Av Tora Saltnes

Geotekstiler er vevde, strikkede eller filtede duker av syntetisk materiale, som brukes blant annet for å skille finmassene fra grovere masser i underlaget for veier.

Geotekstiler til bruk i vei er et stort produktområde, og det samlede markedet i Finland, Sverige og Norge utgjør årlig ca. 55 millioner kvadratmeter – til en verdi av 200 millioner kroner.

– Det har vært en rivende utvikling når det gjelder både produksjonsmetoder og materialer siden geotekstiler ble tatt i bruk på 60-tallet. Gjennom årene har produktene endret seg og funnet nye bruksområder uten at brukskravene har fulgt med i utviklingen. Det har også vært ulike krav i de ulike nordiske landene. Med det nye klassifiseringssystemet får produsentene klare krav og et felles nordisk marked å forholde seg til, opplyser Arnstein Watn ved SINTEF Bygg og Miljø.

SINTEF og VTT i Finland har satt opp kravene og vurdert testmetodene, mens veimyndighetene i Finland, Sverige og Norge, sammen med Nordisk Industri-fond, har vært rådgivere i arbeidet.

“NorGeoSpec” vil bli tatt i bruk i de tre landene i løpet av 2003.