Norsk prislapp på kuwaitisk miljøtap

SINTEF har fått i oppdrag å beregne hva Gulfkrigens miljøskader kostet Kuwait.

Av Christina B. Winge

I sine datamaskiner skal forskerne gjenskape oljeutslippene, og regne seg fram til skadeomfanget.

Beregningene vil ligge på FNs bord når verdenssamfunnet skal ta stilling til Kuwaits søknad om krigsskadeerstatning fra Irak.

Det er estimert at minst ti millioner fat olje ble sluppet ut på kuwaitiske områder under Gulfkrigen. Det medførte betydelige skader på både strender, våtmark og havområder.

For å beregne omfanget av skadene, vil forskerne bruke en tredimensjonal datamodell som kan simulere de enorme oljeutslippene. Modellen skal inneholde data om økologiske faktorer som flora og fauna, havstrømmer og marine ressurser i områdene rundt, samt data om de forskjellige typene olje som ble sluppet ut. Utslippene skjedde da irakiske soldater åpnet oljeventiler på både tankskip, oljeterminaler, og raffinerier. I tillegg ble en del oljerørledninger sabotert da Irak trakk seg tilbake.

SINTEF fikk jobben som underleverandør til det franske selskapet Safege, som har det overordnede ansvaret for å fastsette verditapet av krigsskadene i forbindelse med det totale kravet Kuwait retter mot Irak etter Gulfkrigen. SINTEF skal bruke ett år på jobben, som er priset til fem millioner kroner.