Tid for en skrubb

Systemet varsler når skroget må gjøres rent. Det er det penger å tjene på.

Av Åse Dragland

Skip som ferdes i vekslende klimatiske forhold, kan få propell og skrog begrodd av sterk algevekst. Det starter med slimdannelse, utvikler seg til sterkere algevekst og kan ende opp med taretråder, rur og skjell. Veksten vil etter hvert hemme framdriften på skipet, og for å opprettholde marsjhastigheten må den fjernes med jevne mellomrom. Men hvordan finner man ut når tiden er inne for en skrubb?

MARINTEK har jobbet med saken i mange år og tilbyr nå en tjeneste for skipsbransjen via prosjektet SOPRAN (Ship OpeRation ANalysis).

– Systemet baserer seg på daglige standardrapporter til rederikontorene, som fart, oljeforbruk og andre driftsbetingelser, forteller forsker Jon Brembo.

– Vi har utviklet et enkelt verktøy som strukturerer og analyserer dataene og gir et mål for utviklingen av graden av begroing på skroget. Denne informasjonen viser når det er tid for å fjerne begroingen. SOPRAN viser ikke bare hvordan begroing gir tap av tid og brennstoff, men analyserer samtidig effekten av vind, bølger, strøm, forsinkelse og fartsvariasjon fra dag til dag.

Et skip i ny tilstand defineres til å ha en skrogtilstand som er hundre prosent. Èn prosent reduksjon i tilstanden reduserer farten med èn prosent, og for å kompensere må drivstofforbruket økes med 2-3 prosent. En typisk fartsreduksjon på 5 prosent på tur fra Den arabiske Gulf til Rotterdam kan ut fra dette gi et tap i størrelsesorden 300.000 kroner.

På grunnlag av nøkkeldataene visualiserer forskerne hvordan den aktuelle tilstanden er til enhver tid , og når kurven begynner å falle kan ledelsen avgjøre om det er tid for å foreta en skrubb i havn eller dokking.

Rederiet Bergesen d.y. vil implementere løsningen i løpet av februar måned. Rederiet har investert i ny programvare for elektronisk rapportering fra skipene sine, og deler av rapportene overføres til SOPRAN slik at resultatene presenteres på bedriftens intranett.