Her testes verdens første skipstunnel i laben

  • Av
    Publisert 13.07.16
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Stadhavet er ett av de mest værutsatte og farligste havområdet vi har langs norskekysten. Svært store bølger som kommer fra ulike kanter samtidig skaper kritiske situasjoner. For å lette skipstrafikken og øke sikkerheten ønsker Kystverket å bygge en skipstunnel, den første i sitt slag i verden.

Nylig ble en modell av den 1,7 kilometer lange tunnelen bygget i havlaboratoriet i Trondheim, som eies av SINTEF-selskapet Marintek.

To typer skip ble testet  i tunnelen, det ene var en modell av hurtigruten Midnattsol og det andre et litt større containerskip.

– Vi ønsker å finne ut om det er mulig å kjøre gjennom tunnelen på en trygg og stabil måte under ulike strømnings- og bølgeforhold, sier Terje Andreassen, prosjektleder for Stad Skipstunnel.

Forskerne testet begge skip med tidevannsstrøm midt imot, medstrøms og i stille vann. Kystverket var til stede under hele forsøksperioden på en knapp uke og fikk mange svar.

– Dette ga oss viktig informasjon og mange bekreftelser på at fartøyene faktisk oppfører seg som vi trodde i tunnelen, sier Andreassen.

Gjennom modellforsøkene fant forskerne ut at skipene kjørte fint igjennom tunnelen uten å komme borti veggene for de fleste av testkondisjonene. Modelltestene viser at det også er mulig å seile gjennom stadtunellen.

– Vi har også gjennomført simuleringer. Så neste steg blir å verifisere tallmaterialet fra modelltestene oppimot de andre testene vi har gjort, sier han.

Forskerne  ser ingen motforestillinger mot å bygge tunnelen innerst på Stadlandet, basert på erfaringene fra modelltestene.

– Modelltestene viser at skipene kan kjøre trygt gjennom tunnelen. Det som er den største utfordringen med prosjektet, er at innseilingen inn i tunnelen gjøres på en sikker måte i skikkelig uvær. Dette krever både beregninger, kanskje fremtidige modelltester, og ikke minst ordentlig trening av mannskapet om bord i fartøyene som skal benytte tunnelen i fremtiden, sier seniorforsker ved Marintek, Hans Jørgen Rambech.

Kystverket jobber mot å starte byggingen av tunnelen innerst på Stadlandet i 2019. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang med en seilingshøyde på 33 meter og en seilingsbredde på 26,5 meter. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,3 milliarder kroner.