Standard

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Overgrep mot døve

Dobbelt så mange døve som hørende barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Eldre skolekamerater på institusjon er som oftest overgriperne.

Gemini.no logo

Det brenner på låven!

10 prosent av alle branner i jordbruket har ingen direkte påviselig årsak, men man tror de fleste skyldes selvantennelse i biologisk materiale som høy eller halm.

Gemini.no logo

Måler muskler

Bevegelsesforskere og nevrofysiologer ved NTNU har utviklet en ny målemetode for muskelaktivitet, som både er smertefri og som gir enorme mengder informasjon.

Horn med lumske mikrober

Den aktive ungjenta fikk plutselig alvorlige lungeplager. Et mysterium – helt til en spesialist på mikroorganismer sjekket korpsinstrumentet hennes.

Heller papir enn PC

Mange norske sykehus har investert i elektroniske pasientjournaler. Men legene utnytter dem i svært liten grad.

Klart for MP4

MP4 blir for multimedia som MP3 i dag er for musikk. Men enno manglar innhaldet.

Sanselige skip

Følsomme båtskrog er en realitet, og lønner seg for både los og last.

Gamle bygg i ny drakt

Gamle bygninger kan brukes på en ny måte, og forskere ved SINTEF gir nå ut en veiledning om temaet.

Gemini.no logo

Makt til å glede

– Det er en myte at det er “en mann” og “en kvinne” i lesbiske forhold. Lesbiske mikser maskuline og feminine elementer i identitet og seksualitet, sier NTNU-forsker Agnes Bolsø. Hun har forsket på hvordan makt og seksuelt begjær forhandles i lesbiske forhold.

Madagaskars genetiske bibliotek forsvinner

De fleste planteartene på Madagaskar finnes ikke andre steder i verden. Nå trues øya med avskoging, og sjeldne planter og dyr forsvinner hver uke. En redningsaksjon er på gang.

Mikroene kommer!

Om få år inntar mikrosystemene hverdagen din. Vi tar en titt inn i framtida sammen med forsker Anders Hanneborg (bildet).

Å gjøre det umulige mulig

Ormen Lange-prosjektet byr på de
største problemene i norsk gassindustri hittil. I Havlaboratoriet til MARINTEK sprenges grensene for hva som er mulig.

Ei anna sanning om Edda

Håvamål, Voluspå og Skirnismål. Sunt bondevett og heidenske myter. Skrivne av fleire og samla av ein. Det har vore sanninga om Den eldre Edda. Mai Berg har funne ei anna sanning.

Norsk satellitt på jomfrutur

Den blir ikke så stor, mindre enn en fotball. Men den blir Norges første satellitt, og det er studenter som skal bygge den.

Grenseløse drømmelag

På idrettsarenaen er lagånd og fellesskapsfølelse viktig for suksess. Nå lager også bedriftene sine dreamteam. Men hva når de ansatte er spredt over hele Europa?

Med hjertet på rett sted

Ulla Forseth har et sterkt budskap: Tiden da arbeidskraften din var gull verdt, er over. Nå vil sjefen ha følelsene dine også.

Gjennom nåløyet

MARINTEK har laget en skipssimulator for det trange Akselsundet på […]

Gemini.no logo

Populærvitenskap i klartekst

En ny populærvitenskapelig bokserie under samletittelen “128 sider om” skal formidle NTNU-forskning i klartekst. Utgivere er Kenneth Stoltz fra Innovasjonssenteret og Tapir Akademisk Forlag.

Gemini.no logo

Fugleforskning begrunner dyrevern

De to NTNU-professorene Bernt-Erik Sæther og Steinar Engen forsker på hva som forårsaker variasjoner i bestanden av enkelte fuglearter. Arbeidet gir bedre grunnlag for å forutsi hvilken virkning inngrep i naturen har på fuglelivet.