Gemini ung: FERDIG FILETERT

Disse motivene er tatt med lysmikroskop og lupe. Bioingeniør Tora Bardal fotograferer tynne snitt og små organismer som hun sammen med forskerne studerer nærmere, men på fritida bruker hun et mer kunstnerisk blikk på sin forskning.

Hun endrer ikke på strukturer og former, men bruker farger for å framheve de naturlige mønstrene i vev og i mikroskopiske planter og dyr.

Foto: Tora Bardal, Institutt for biologi, NTNU.

 

 

«PIGGVAR, FERDIG FILETERT»

Larve 25 dager, 1,2 cm lang