DETTE ER KONTINENTENES TID

Dette er kontinentenes tid

Dette er fri flyt over landegrenser

som ikke fantes

mellom stein og lav

på reinens og bøffelens vandring

 

Dette er kontinentenes tid

Dette er fri flyt over landegrenser

som ikke finnes

mellom troposfæren og termosfæren

på atomskyenes og den sure nedbørens vandring

 

Dette er kontinentenes tid

Heltrukne landegrenser stiples og krakelerer

på radiobølgene og kapitalens vandring

på tungmetallene og telefonsamtalenes vandring

på menneskenes vandring med pumpende hjerter

Av Håvard Rem (1959 – )

 

Diktet er hentet fra samlingen Vår uro med

alt, samlet av Ove Røsbak og utgitt av

Norske Sivilingeniørers Forening