Flesket funker

Det er ikke attraktivt å være feit. Heller ikke for organisasjoner. Derfor slanker de seg. Med hva om fettet har en funksjon?

Av Anne Lise Aakervik

Hva om det er det som holder fly i lufta, tog på sporet og bankene fra å gå konkurs? Kan effektivisering gå på sikkerheten løs?

– Vi tenker og handler som om sikkerhet og pålitelighet er uttrykk for en naturlig, stabil likevektstilstand, sier seniorforsker Ragnar Rosness i SINTEF. – Men det er det ikke. En organisasjon består av vanlige mennesker med sine feil. Likevel kan organisasjonen levere nesten feilfrie produkter og tjenester fordi man “flyter på fettet” og arbeider slik at feil blir korrigert i tide. Organisasjoner som driver med høyrisiko-ting, benytter seg av noe som kalles organis-atorisk redundans, eller overskudd. Det skjer enkelt sagt ved at man er to eller flere på jobb, framfor å være en. Slik kan man sjekke hverandre.

To piloter i et fly overvåker og stiller kritiske spørsmål til hverandre. Dersom den ene misforstår tårnet, kan den andre korrigere ham. Det samme skjer på oljeplattformene. Mekanikerne stiller kritiske spørsmål til prosessoperatøren, for å sikre seg mot misforståelser. Driftssjefen ber ofte om sikker jobbanalyse, der alt som kan gå galt bli lagt fram.

Av og til ser organisasjoner på dette overskuddet som overflødig. Hvorfor være to når man kan være en, tenker ledelsen og skjærer ned. Og tar bort sikkerhetsfaktoren.

– Det er viktig å vite at denne formen for overskudd er det som hindrer ulykker, og det bør man ikke skjære ned på. Organisasjonene må også kunne ivareta den viktigste forutsetningen for at dette skal fungere, nemlig kulturen. Det må være akseptert å stille kritiske spørsmål eller korrigere en kollega. Da kan vi snakke om en effektiv sikkerhetskultur, sier Rosness.