Det du trenger, når du trenger det

Små brikker fylt med digital informasjon er dine usynlige hjelpere i hverdagen. AmbieSense er agenten som aldri hviler.

Av Anne Lise Aakervik

Vi er både fysisk og teknologisk mobile i dag, og trenger ofte informasjon i de sammenhengene og omgivelsene vi befinner oss i. Det kan dreie seg om situasjoner, personer, ting eller steder. AmbieSense er en skreddersydd teknologi for slike brukere.

Teknologien består blant annet av en kontekst-tag, en brikke, ladet med digital informasjon. Historien om nåtidens Romeo og Julie på ferie i Spania viser hvordan dette foregår.

Riktig tid og sted

I Sevilla ønsker Romeo og Julie å se den nydelige katedralen som lokker med en kunstutstilling av Joan Miró. Romeo vil også ta arkitekturen i nærmere øyesyn. For å få tilgang til de digitale informasjonstjenestene som er installert i katedralen, har begge tatt med seg sin personale digitale assistent (PDA).

AmbieSense har tatt vare på Julies og Romeos tidligere registrerte interesse for kunst og arkitektur. Idet de går inn, mottar de informasjon fra den nærmeste kontekst-tag’en, blant annet et kart over området. Julie går til utstillingen hvor hun får detaljert informasjon om maleriene. Hun vil gjerne vite mer om maleren, og lar AmbieSense utføre et detaljert søk på Internett. Minutter senere har hun en samling passende artikler på sin PDA .

Imens har Romeo sett på arkitekturen og mottatt informasjon om de fem midtskipskonstruksjonene. Etterpå “spør” Romeo sin personlige agent om å finne en plass hvor han kan vente på Julie, og agenten foreslår en lokal tapasbar. Han går dit og sender adressen til Julies PDA. Sammen med adressen får hun forslag om veivalg.

Mange muligheter

Tag’ene kan plasseres ut hvor som helst i verden og gi deg relevant informasjon for situasjonen du befinner deg i. Det skjer via trådløs kommunikasjon til din personlige datamaskin når du passerer. Om ikke lenge vil Seville Global SA i Spania benytte systemet for å øke antall besøkende til severdigheter som katedralen i Sevilla. Oslo Lufthavn vil også delta i utprøvingen og oppdatere passasjerne bedre via kontekst taggene.

– I dette prosjektet forsøker vi å forene behovene til innholdsleverandører med de mulighetene personlige datamaskiner og trådløs kommunikasjon gir oss, forklarer Tor Erlend Fægri fra SINTEF, teknisk koordinator av prosjektet. Reiseguidegiganten Lonely Planet, pressebyrået Reuters og kartleverandøren Yellowmap er med på laget. Ved å nå de riktige brukerne med riktig informasjon, øker de verdien på sine tjenester. Det gjør de via AmbieSense-teknologien.

EU prosjektet, som SINTEF Tele og data koordinerer, har også teknologibedriftene Siemens og CognIT, samt universitetene i Trondheim og Aberdeen, som deltakere. Målet er å ende opp med en prototyp som senere skal kommersialiseres.