ERC. Bildet viser to toppskarver ved sjøen.
Toppskarver i Skottland. Kan fuglene utvikle seg raskt nok til å takle flere stormer? Foto: Mark Newell

Henger dyra med når klimaet endrer seg?

Professor Jane M. Reid får EU-støtte på 29 millioner kroner for å undersøke hvordan dyr tilpasser seg raske endringer i miljøet.

Klimaet endrer seg, og dermed endrer leveforholdene seg også. Tilpasser livet på Jorda seg raskt nok til å henge med?

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir professor Jane M. Reid et ERC Advanced Grant på 2,5 millioner euro for å forske på nettopp dette. Dette tilsvarer rundt 29 millioner kroner.

– Målet er å forstå hvordan ville populasjoner reagerer på klimaendringer, sier professor Reid.

En populasjon er individene av én bestemt art som lever innenfor et avgrenset område.

ERC. Bildet viser professor Jane M. Reid ved et tre.

Professor Jane M. Reid vil forstå hvordan ville populasjoner reagerer på klimaendringer. Foto: Per Henning, NTNU

Endrer artene seg raskt nok?

Prosjektet som får EU-støtte, heter EcoEvoMove. Forskningen kombinerer nye teoretiske modeller med populasjonsdata som er samlet inn i naturen. Dataene stammer i hovedsak fra forskning på fuglearten toppskarv (Gulosus aristotelis) i Skottland.

– Vi vil teste en hypotese om at raske, genetiske endringer kan hindre at populasjoner kollapser som en følge av klimaendringene, sier professor Reid.

Mer om ERC-grant

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.

  • NTNU har et mål om å sende flere søknader og øke tilslagsprosenten i ERC-utlysningene. Universitetet har hatt en positiv utvikling og økt prosjektportefølje fra Horisont 2020 til Horisont Europa. Les mer her.
  • ERC-stipendene deles i Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants.
  • ERC har finansiert over 9500 toppforskere og over 50 000 postdoktorer, ph.d.-studenter og andre ansatte som jobber i sine forskerteam.
  • ERC streber etter å tiltrekke seg toppforskere fra hele verden for å komme til Europa.
  • ERC ledes av et uavhengig styrende organ, Vitenskapsrådet.
  • ERC har vært en del av Horisont 2020-programmet og fortsetter som en del av rammeprogrammet Horisont Europa.

Akkurat denne populasjonen av toppskarv kan bli mer utsatt for stormer på grunn av klimaendringer.

Dette er grunnleggende evolusjonsteori. Når miljøet endrer seg, vil dyr, planter og annet liv tilpasse seg disse endringene. Gjennom generasjoner endrer genmaterialet i en populasjon seg som et svar på de nye leveforholdene. I hvert fall om de rekker det. Ellers vil de i verste fall dø ut.

Derfor er det viktig å skjønne mer om hvor raskt disse endringene kan finne sted hos ulike arter.

Arbeid tar 20 år

– Jeg håper dette skal hjelpe oss til å forstå og håndtere populasjoners skjebner i vår skiftende verden, sier professor Reid.

I alt tar forskningen 20 år. Så lang tid tar det nemlig å samle inn nok data til å teste for evolusjonære endringer i naturen. Nå har Reid og kolleger samlet inn data i 15 år allerede, så det er på tide med noen analyser.

– Jeg er veldig glad for at ERC-søknaden min ble vellykket, ikke minst fordi det ville vært umulig å gjennomføre denne langsiktige forskningen i Norge uten ERC-støtten, sier professor Reid.

Pengene går til å fullføre arbeidet i løpet av de fem neste årene.