Nettet splitter ungdommen

En internett-kafé kan føre til at skillet mellom “rånerne” og “frikerne” på små steder øker.

Av Tora Saltnes

Bensinstasjonene på mindre steder blir ofte populære samlingssteder for ungdom. Der møtes de med bilene sine og for å prate, noe som ikke har vært bare populært hos alle foreldre.

På flere tettsteder i landet har man etablert internett-kafeer for å gi ungdommene et annet tilbud enn å henge ved den lokale Shell-stasjonen eller “ragge” rundt i biler. De unge selv har også etterlyst steder å være.

Utilpass med det urbane

Internett og kafeer forbindes ofte med en urban livsstil. Internett kan bety kontakt med den store verden gjennom “chatte-kanaler” og tilgjengelig informasjon fra andre land. Dersom kafeen i tillegg tilbyr cappuccino og andre unorske kaffedrikker, forsterkes det urbane preget.

Stipendiat Anne Sofie Lægran ved NTNU har gjennomført en studie av ungdomskultur knyttet til internett-kafeer i Trøndelag. I denne undersøkelsen viser det seg at internett-kafeen kan fungere nokså forskjellig på de forskjellige tettstedene.

På ett av stedene i undersøkelsen har kafeen med pc-er blitt godt mottatt av en del av de unge. Andre i samme bygda har en følelse av at en slik kafé ikke er noe for dem. Mange av de bilinteresserte ungdommene, ofte kalt “rånerne”, føler seg utilpass på kafeer med et urbant preg, hvor de mener det stort sett er såkalte “frikere” som går. For dem er det ikke attraktivt å sitte foran en pc. De vil heller “mekke” eller kjøre en tur til nabobygda. Samtidig føler de at dette er aktiviteter som blir sett ned på i lokalsamfunnet.

Blir hva du gjør det til

På et annet tettsted, som Lægrans undersøkelse også omfatter, viser det seg at den lokale internett-kafeen brukes nesten på samme måte som bilene til “rånerne”. Ungdommene holder først og fremst kontakt med nærmiljøet gjennom internett, og de tenker ikke på kafeen som et innslag av noe urbant.

Dette viser at internett så vel som internett-kafeer blir det brukerne gjør det til; en åpning mot en større verden, eller en ny sosial arena i lokalsamfunnet.