Ekte fans bør besvime

Justin Bieber-fans verden over er sinte på norske beliebers. Fansen på første rekke under torsdagens konsert i Oslo, gjorde popstjernen så sint at han gikk av scenen. Les hvordan forskere tolker fansen.

I førersetet for europeisk CO2–forskning

Europeiske forskningsmiljøer som jobber med karbonfangst og -lagring, har gjort mye av det samme uten å vite om hverandre. Nå skal Norge koordinere ny struktur for samarbeid.

Norge må våge å satse på industri

Med unntak for olje og gass er Norge nesten industrielt brakk. Det må tenkes nytt om forskning for samfunnet. Noen må våge å satse på industri.

ROV-drift på havbunnen

Undervannsroboter (ROV) gjør avanserte oppgaver på havbunnen takket være mye informasjon og smart styring.

Reisen for tronen og landet

Christian Frederik reiste hastig til Trondhjem på nyåret 1814. Den danske arveprinsen og stattholder i Norge ville redde tronen og gjøre Norge selvstendig.

Propaganda for et moderne Europa

Europeiske filmskapere skulle overbevise europeerne om å godta Marshallplanen etter andre verdenskrig. En av filmene handlet om vannkraftproduksjon på Sunndalsøra.

Ren luft med aerogel

Kobber kan gjøre supermaterialet aerogel til en billig og effektiv katalysator i dieselbiler.

Smarte fly redder liv

Forskere tok turen til Ørlandet hovedflystasjon. Der testet de ubemannede fly som kan spare store summer og redde liv.

Ledere er ikke innovative

– Gode ledere vet at de ikke nødvendigvis er innovative. Gode ledere vet også hvem som er innovative i organisasjonen.

Flukt sikra brev til Kongen

I den dramatiske flukta frå Noreg tok Olav Engelbrektsson med seg arkiv-kister med dokument. Dette sikra kongelege brev. Elles har det meste som vart skrive i Noreg i mellomalderen forsvunne.

Fall i eksport kan gi økt arbeidsledighet

Norges eksport til EU sank med 16 prosent fra første kvartal 2012 til samme tidspunkt i år. Lavere aktivitet i norsk økonomi og høyere arbeidsledighet kan bli resultatet.

Forsker på Sheila, spiller med Margaret

Axel Tidemann liker å kombinere musikk og data, og har laget en kunstig intelligent trommeslager. 16. mai spiller han selv sammen med Margaret Berger i semifinalen i Melodi Grand Prix.

Stålkontroll mot terror

Stål brukes til bomber. Stål brukes også til beskyttelse mot bomber. Forskning på terror og stål betyr forskjellen på liv og død.

Kuren mot tvangslidelser

Tvangslidelser kan behandles. Likevel går de fleste pasientene ubehandlet gjennom livet. Nå skal norske behandlere få intensiv opplæring i eksponeringsterapi.

Mobilens mørke sider

Karbonavtrykket fra eletronikkindustrien er på nivå med samlet utslipp fra verdens flytrafikk.

Smartteknologi mot fall

Eldre over hele Europa skal i tre år teste smartteknologi i hverdagen. Bevegelsessensor som bæres på kroppen, skal måle hvordan de eldre står, går – og faller.

Gemini.no logo

Terroristens scene

«All the world’s a stage», skrev William Shakespeare. 400 år senere er scenelyset og verdens oppmerksomhet rettet mot en norsk massemorder. Hva kan vi vente oss av hans framføring?

Lys framtid med alger

Algeskall er perfekt bygget for å utnytte alt sollys. Det kan gi oss effektive og billige solceller.

Med tvang ble landet bygget

NYTT PROSJEKT: Tvangsarbeidets politiske økonomi: Organization Todt i Norge under andre verdenskrig.

Festival på godt og vondt

Festivaler kan sette små steder på kartet og gi bygdefolket en sterkere identitet, men kan også føre til konflikt og fordommer.

Hørsel med rekeskall

Genterapi kan erstatte implantater hos døve. Medisinen fraktes inn i øret med stoff fra skalldyr.