D-Bolt ga prestisjefylt teknologipris

Professor Charlie Li er tildelt teknologiprisen Northern Lights Technology Award 2013. Li fikk prisen for oppfinnelsen og arbeidet med D-Bolt. Prisen ble delt ut i Stockholm.

D-Bolt er en ny og innovativ bergsikringsbolt som gjør dype gruver sikrere og mer effektive. Risikoen for ras og konsekvenser ved ras er redusert takket være D-Bolt. Det spesielle med D-Bolt er utforming, et spesielt stål, og unik evne til å motstå høye statiske laster og absorbere mye dynamisk energi. D-Bolt brukes i flere gruver verden rundt.

Charlie Li er professor ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU. Han var tidligere bergmekaniker ved Boliden ABs Kristineberg-gruve.

Les mer hos NTNU Technology Transfer AS.

Foto: Magnus Ericsson, direktør internasjonal Raw Materials Group, overrakte prisen til professor Charlie Li.