Varmere, våtere, villere Svalbard

«VINTERREGN» er et prosjekt som skal se på historiske og fremtidige endringer i vinterklimaet på Svalbard, og hvilke konsekvenser endringene har på økologi og samfunn. Svalbard miljøvernfond har tildelt prosjektet kr 430 100 for å sikre kunnskap om klimaendringer.

De siste tiårene har vintrene på Svalbard blitt betydelig mildere. Dermed øker sannsynligheten for at nedbøren vinterstid blir regn, og ikke snø. Ekstremt mildvær og regn øker igjen rasfaren, påvirker permafrosten og fører til is i bakken.

«VINTERREGN» ledes av Centre for Bioversity Dynamics (CBD) ved NTNU. Samarbeidspartnere er Akvaplan-NIVA, UNIS, Meteorologisk Institutt, UMB og University of Aberdeen.

Foto: Mørketid, Advendtdalen på Svalbard. Foto: Øystein Varpe, Akvaplan-NIVA.