Dårligst læringskultur i Finnmark

Videregående skoler i Nord-Norge har høyest frafall og dårligst faglig kvalitet. Gjennomsnittet for Nord-Norge ligger langt under landsgjennomsnitt, og aller dårligst står det til i Finnmark. Det viser en fersk forskningsrapport fra to professorer i samfunnsøkonomi ved NTNU, Torberg Falch og Bjarne Strøm.

Frafall er i tråd med tidligere funn, men i Finnmark der mange ikke fullfører, er likevel ikke slik at de som blir igjen gjør det bra på skolen. I følge Falch tyder dette på at det er noe med læringskulturen spesielt i Finnmark.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsler tiltak for å styrke videregående skoler i nord. Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving skal styrkes. Dessuten skal særlig lærere i matematikk og realfag få etter- og videreutdanning.

Torberg Falch og Bjarne Strøm:
«Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler», publisert i Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr. 4, 2013

 

Ill.: photos.com