Immunterapi mot kreft

Professor i nanomedisin tror immunforsvaret kan læres opp til å takle de fleste typer kreftceller.

– Immunterapi er en 120 år gamme metode, men først nå har vi så god kunnskap om immunsystemet og så gode biologiske verktøy at vi kan begynne å forske frem effektive behandlinger, sier professor Øyvind Halaas i nanomedisin ved NTNU.

Halaas leder NTNUs forskningsprosjekt på T-celler (T-lymfocytter), hvite blodlegemer med «licence to kill» i kroppen. Nanolab gir biologisk forskning helt spesielle fordeler, og Halaas mener det er viktig å utnytte ressursene for forskning på høyt internasjonalt nivå.

Tidsskriftet Science kåret immunterapi til årets vitenskapelige gjennombrudd i 2013. Og i USA viser oppsiktsvekkende resultater på kreftpasienter at det er håp om store fremskritt i behandlingen. De amerikanske forskerne brukte T-celler og nesten halvparten av pasientene med langtkommen lymfekreft eller leukemi ble kreftfri etter bare én behandling.

Metoden handler om å ta T-celler fra kroppen, utstyre disse cellene med overflatemolekyler som gjenkjenner kreftceller, og så sprøyte dem tilbake i kroppen. De modifiserte T-cellene oppsporet kreftsvulstene hos pasientene og begynte å ta livet av kreftcellene.

– Den store fordelen er at man benytter seg av muligheter som allerede finnes i kroppen, og på en måte som ikke går så hardt utover de friske delene. Men man må balansere immunsystemet. Hvis T-cellene kommer ut av lage, kan de gå løs på friske celler, sier Halaas.

Han ser for seg at legene i fremtiden henter ut både kreftceller og immunceller fra pasienten, og sørger for at immuncellene blir mange og sterke nok til å drepe kreften gjennom ulike teknikker.

Kilde: Adresseavisen 23. januar 2014

Foto: Photos.com: T-celler angriper kreftceller.