pasient i PETskanner
Første pasient blir skannet med det nye legemiddelet som kan påvise demenssykdommer. Foto: Geir Otto Johansen, NTNU/St.Olavs hospital

Nytt radioaktivt legemiddel kan avdekke Alzheimers

Et radioaktivt sporstoff testes for første gang i Norge ved St. Olavs hospital og NTNU. Målet er bedre utredning av blant annet demens-sykdommer.

Fra og med i dag testes de første pasientene med det radioaktive legemiddelet MK6240. Dette blir gitt til pasienten før de legges inn i en PET-MR-maskin som tar bilder av hjernen. Det spesielle med sporstoffet MK6240 er at det søker og fester seg til avleiringer i hjernen som man kan finne ved Alzheimers sykdom.

Kan bli viktig for utredning av kognitiv svikt

– Vi vil kombinere det nye sporstoffet med to andre, som avdekker andre typer sykdomsprosesser i hjernen som kan føre til demens. Pasienten avbildes med en PET-MR -maskin. Vi får dermed sett både på opptak av sporstoff og ulike typer sykdom og aldersforandringer som avdekkes best med MR, forteller NTNU-professorene Live Eikenes og Asta Håberg.

– Pasienten får en omfattende utredning av hjernen på samme tid. Dette er ikke tilgjengelig noe annet sted i Norden.

Kjemiker Jin Han gjør klar en radioaktiv pasientdose.

Kjemiker Jin Han gjør klar en radioaktiv pasientdose. Glasset med dosen fraktes i en 14 kg tung og strålesikker beholder av Wolfram. Pasienten får så injisert dosen før MR. Foto: Geir Otto Johansen, NTNU/St.Olavs hospital

– Videre vil vi i en forskningsstudie undersøke hvilke bildetyper og kombinasjoner av bildetyper som gir mest mulig informasjon om symptomene og plagene til pasientene som deltar.

Dersom resultatene fra studien er lovende, vil denne type PET-MR-avbildning bli en viktig del av utredningen av kognitiv svikt i framtiden i Norge.

Eneste i Norden

St. Olavs hospital er det eneste sykehuset i Norden med dette tilbudet. Sykehuset og NTNU har samarbeidet i flere år for å etablere produksjon av dette radioaktive legemiddelet i Trondheim.

Produksjonen og testingen har kommet på plass via forskningsprosjektet 180°N (180n.no) som er finansiert av Trond Mohn Stiftelse, Nasjonal kompetansetjeneste for fMRI, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs og NTNU.

En PET-MR-maskin ser ut som en helt vanlig MR maskin. Personen som skal avbildes ligger inni en tunell mens maskinen tar bilder inni kroppen. Forskjellen mellom en vanlig MR-maskin og en PET-MR-maskin er at man i denne skanneren kan ta både MR-bilder og PET-bilder samtidig i samme skanner.

Lyspunkter kan vise sykdom

De radioaktive legemidlene som benyttes i en PET-skanner fungerer som «lyspærer» som lyser der de fester seg til for eksempel sykdomstegn i kroppen. Der det er mange lys skinner det sterkere. Litt som et satellittbilde av jorda om natta hvor lys fra tettsteder og byer er lette å se.

Et sporstoff som er rettet mot avleiringen man finner ved Alzheimers sykdom, vil få disse områdene til å «lyse» i PET-maskinen. Mønsteret i opptaket hjelper legene med å sette rett diagnose på pasienter som kommer til sykehuset med mistanke om kognitiv svikt.