Lever lenger med tidlig kirurgi

Valg av behandlingsmetode for hjernesvulsttypen gliom har lenge vært et omdiskutert tema, men tidlig kirurgi kan øke sjansen for å overleve.

Gemini.no logo

Arvelige smerter

Nesten halvparten av ungdommene i en helseundersøkelse fortalte om uspesifikke […]