8500 hjertepasienter var med i studien som er utført av St.Olavs Hospital og NTNU. Illfoto: Thinkstock

Hjertesykdom – mer alvorlig hos kvinner?

Kvinner lever i snitt lenger enn menn. Men med kvinner med hjerte- og karsykdom som gjennomgår åpen hjertekirurgi, er det annerledes.

En studie med over 8500 hjertekirurgiske pasienter ved St. Olavs Hospital viser at pasienter som gjennomgikk åpen hjertekirurgi levde like lenge, eller lenger enn, en gjennomsnittsnordmann de første syv årene etter operasjonen. Men blant kvinner, pasientgrupper under 70 år og pasienter som gjennomgikk aortaklaffekirurgi (AVR) var det færre som overlevde etter noen år.
– Å bli hjerteoperert i relativt ‘ung’ alder betyr vanligvis at man har alvorlig hjerte- og karsykdom. Den lavere langtidsoverlevelsen blant yngre pasienter og kvinner, kan skyldes en mer aggressiv sykdom, forklarer Tone Bull Enger, lege og stipendiat ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU.

Overlevelsen etter hjertekirurgi er bedre hos eldre pasienter

Blant de eldre pasientene var overlevelsen derimot like høy som hos befolkningen generelt – hjerteopererte over 80 år hadde svært gode resultater:

tone-b-enger-ii

Tone Bull Enger, lege og stipendiat ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU.

– Dette kan selvfølgelig skyldes at kirurgene er selektive når man vurderer om en pasient er egnet til operasjon. Når en opererer en 85-åring er det snakk om en alvorlig syk pasient. Det som betyr mest for om operasjon er mulig er risikofaktorer og generell helsetilstand. De som egner seg for en hjerteoperasjon vil derfor kunne være ved generelt bedre helse totalt sett sammenliknet med landsgjennomsnittet for aldersgruppen.

Enger antyder derfor at alder alene ikke utelukker kirurgi, men at man må se på hvordan pasienten fungerer i dagliglivet sammen med samlet sykdomsbilde, og vurdere dette opp mot type operasjon. En totalvurdering vil alltid være nødvendig.

Flere prosedyrer øker risiko

Studien viser at overlevelsen blant bypass-pasientene var svært god, men hos pasienter som gjennomgikk andre eller flere prosedyrer samtidig, var overlevelsen lavere.

– Det er forventet at mer kompliserte inngrep har høyere risiko. Hjerte- og karsykdommer er kroniske, og hjørnesteinen for å redusere risikoen for død er forebygging. Tiltak for forebygging av videre sykdomsutvikling er svært standardisert i etterkant av bypass-operasjon. Flere studier har vist god effekt av lignende tiltak også etter andre prosedyrer, men det mangler faste retningslinjer og oppfølgingen er derved mer opp til den enkelte lege. Kanskje det kan være noe å vinne på å etablere fastere retningslinjer også for andre grupper, spekulerer Bull Enger.

Om studien

Studien tok utgangspunkt i 8564 pasienter som gjennomgikk åpen hjertekirurgi fortløpende ved St. Olavs Hospital, Trondheim, fra 2000 og fram til 31.12.2014. Observert overlevelse over tid ble sammenliknet med forventet overlevelse i den norske befolkningen, matchet på kjønn, alder og kalenderår.

Forskningsprosjektet Cardiac Surgery Outcome Study (CaSOS) er et samarbeid mellom NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim.

Referanse:

Tone Bull Enger et.al. Reduced Long-Term Relative Survival in Females and Younger Adults Undergoing Cardiac Surgery: A Prospective Cohort Study. PLoS One. 2016 Sep 28;11(9):e0163754.